RCKiK w Zielonej Górze – relacja z akcji „spoKREWnieni służbą”

Miesiąc marzec minął nam pod hasłem „spoKREWnieni służbą”, akcją organizowaną pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Efekty ww. wydarzenia przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i pokazały, że wszystkie służby mundurowe mimo wymagającej i trudnej codziennej pracy dla społeczeństwa potrafią znaleźć odrobinę czasu by zrobić jeszcze więcej dla drugiego człowieka.

KREW- RATUJE ŻYCIE

W dniu 6 marca br. w MZS – Gimnazjum nr 1 w Czeladzi odbył się happening pod hasłem „Twoja krew, moje życie”. Uczniowie oglądali film oraz brali udział w quizie dotyczącym wiadomości na temat oddawania krwi. Na koniec lekcji wszyscy uczniowie otrzymali magnetyczne zakładki do książek z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

Na podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. U. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.) unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury Kandydata na dawcę krwi”.