OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWSTWA 14 CZERWCA 2017 R.

RCKiK w Białymstoku W dniu 14 czerwca (środa) o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku odbędzie się oficjalna gala. Zaproszeni na nią zostali m.in. Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, przedstawiciele służb mundurowych, władze PCK, członkowie SHDK. W uroczystości będą brali udział lokalni działacze, Honorowi Dawcy Krwi i lokalne media.

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″, zadania pn.: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – w części II, dotyczącej aktualizacji i opublikowania „Wytycznych w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2020, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 7, Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu konkursowym wpłynęła 1 oferta, (w terminie, o którym mowa w ogłoszeniu, tj. do 8 czerwca 2017 roku).

  1. Lista ofert spełniających warunki formalne

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44.