Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi – skierowana do punktów pobrań

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi, skierowana do punktów pobrań, została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

  • plakat,
  • broszura,
  • naklejka na drzwi „Zasłużeni Krwiodawcy obsługiwani są poza kolejnością”,
  • certyfikat udziału w kampanii „Twoja krew, moje życie”,
  • koperta na wyniki badań,
  • gadżety przypominające o akcji:
    • antystres,
    • długopis na sprężynie.

Zainteresowane placówki serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z RCKiK na terenie działalności, w celu ustalenia sposobu przekazania potrzebnych materiałów.