Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Narodowego Centrum Krwi

poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty/młodszego specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Komunikacji Społecznej

wymiar etatu: 1,0

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 – opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz zapytań ofertowych,

– uczestnictwo w imieniu jednostki w komisjach przetargowych,

– przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców,

– przygotowywanie umów przetargowych,

– sporządzanie okresowych raportów, zestawień i analiz,

– wprowadzanie informacji do baz danych,

– bieżący kontakt z wykonawcami.

WYMAGANIE NIEZBĘDNE

– wykształcenie: wyższe,

– doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu obsługi zamówień publicznych,

– praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wraz nowelizacjami,

– umiejętność redagowania pism urzędowych,

– znajomość środowiska MS Windows z pakietem Office (w szczególności Excel),

– samodzielność, odpowiedzialność oraz dokładność,

– dobra organizacja pracy i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

INNE INFORMACJE

Dokumenty należy złożyć do: 24 lipca 2017 (decyduje data wpływu) na adres mailowy: kadry@nck.gov.pl lub osobiście w Narodowym Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa (w godz. 8:15-16:15)