Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie

O wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez ministra zdrowia, do realizacji zadania „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, wybrano następujących oferentów na lata 2015-2020:

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene – Wrońskiego 4.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 31.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/7/9.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Malborska 2.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Skłodowskiej – Curie 23.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 9.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Francuska 17/25.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8.

 

Na rok 2015 przyznano środki publiczne dla niżej wymienionych oferentów:

 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – 285 714,28 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach -142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach -142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie -142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie – 142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – 142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie – 142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku -142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu -142 857,14 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie – 428 571,42 zł
 • Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu -142 857,14 zł

 

 

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert. Odwołanie na leży przesłać na adres:

Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa z dopiskiem: „Odwołanie w konkursie ofert – Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości”.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do Narodowego Centrum Krwi.