Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie

Lista ofert spełniających warunki formalne na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi – szkolenie personelu zaangażowanego w obsługę krwiodawców w roku 2015”,

Lista ofert (PDF)

Listy ofert spełniających warunki formalne na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi”

Lista ofert (PDF)