Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie

o zmianie terminu składania ofert w konkursie ofert na realizację  programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015- 2020”  w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I , który został ogłoszony w dniu 10.04.2017 r. Zgodnie z §6 ust 4 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ z 2014 r. poz. 84 z późn. zm.) informujemy, iż termin składania ofert został zmieniony z 25.04.2017 r. na 28.04.2017 r. Informacja o zmianie terminu pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej Informujemy, iż uległ zmianie termin pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godzinie 11:30.