Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie

  1. Lista ofert spełniających warunki formalne oraz lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi – szkolenie personelu zaangażowanego w obsługę krwiodawców w roku 2015”,
    Lista ofert - kandydat szkolenia (pdf)
  2. Lista ofert spełniających warunki formalne oraz lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi”
    Lista ofert - kandydat RCKiK (pdf)