Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

MINISTER ZDROWIA

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:  „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w części dotyczącej szkoleń z krwiolecznictwa, standardu pracy komitetu transfuzjologicznego i platformy e-learnigowej, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2020

Treść ogłoszenia
Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11