Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie

Na podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. U. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.) unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2017-2020.