Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie

O wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez ministra zdrowia, do realizacji zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”, wybrano następujących oferentów na lata 2015-2020 wraz z przyznaną kwotą środków publicznych na rok 2015:

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, ul. Hoene – Wrońskiego 4 – 109 500,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75 – 167 300,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellońska 66 – 87 700,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21 – 82 600,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Al. Wojska Polskiego 80/82 – 110 000,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul. Kośnego 55 – 88 000,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 – 88 250,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3 – 96 000,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14 – 111 980,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44 – 144 750,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11 – 72 800,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, ul. Chrobrego 31 – 85 000,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, ul. Markwarta 8 – 125 500,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/7/9 – 133 450,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Malborska 2 – 102 900,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9 – 100 680,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Skłodowskiej – Curie 23 – 125 000,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 9 – 169 000,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, ul. Limanowskiego 42 – 81 400,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Francuska 17/25 – 121 100,00 zł.
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8 – 110 000,00 zł.

 

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert. Odwołanie należy przesłać na adres:

Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa z dopiskiem: „Odwołanie w konkursie ofert – Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do Narodowego Centrum Krwi.