Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HONROOWYCH DAWCÓW KRWI W RACIBORZU ORAZ BIAŁYMSTOKU

W dniu 13 czerwca 2014 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku odbyła się uroczystość w ramach obchodów Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi. Podczas finałowej gali uhonorowano osoby najbardziej zasłużone w krzewieniu idei honorowego krwiodawstwa. Jednocześnie w dniu tym w ramach Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa organizowanej we współpracy z Bankiem PKO BP na każdego dawcę krwi, czekały upominki ufundowane przez Fundację PKO BP.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HONROOWYCH DAWCÓW KRWI W RACIBORZU ORAZ BIAŁYMSTOKU

Żródło: RCKiK w Białymstoku

W Raciborzu obchody Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy odbyły się nie mniej hucznie. 14 czerwca 2014 r. przed sklepem Intermarche w Radlinie-Biertułtowach została zorganizowana przez Klub HDK PCK KWK „Anna” w Pszowie akcja krwiodawstwa, której towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz liczne konkursy dla dzieci. Natomiast w Rydułtowach, na kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012, odbył się VI Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu zorganizowany przez Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach. Z tej okazji Pani Dyrektor Maria Wiecha złożyła wszystkim dawcom życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, a następnie rozpoczęła turniej wykonując pierwsze kopnięcie piłki.

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA HONROOWYCH DAWCÓW KRWI W RACIBORZU ORAZ BIAŁYMSTOKU

Żródło: RCKiK w Raciborzu