Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

KRWIECIEŃ 2015 – Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Po raz pierwszy Fundacja Scanmed wraz z Samorządami Studenckimi z największych ośrodków akademickich w Polsce wspólnie organizuje akcję zbiórki krwi połączoną z promocją transplantologii pod nazwą „Krwiecień 2015”. Akcja obejmuje swoim rozmachem uczelnie z Warszawy, Poznania, Torunia, Wrocławia, Lublina oraz Gdańska. Współpraca ze środowiskami akademickimi jest gwarancją rzetelnie prowadzonej akcji zbiórki krwi, która przyniesie wymierną, przeliczalną na wiele litrów niezastępowalnego leku, korzyść. Ponadto zapewnione zostanie pełne bezpieczeństwo dla Dawców, którzy po oddaniu krwi mogą liczyć na jej pełne, kompleksowe przebadanie.

Zważywszy, że krew jest bezcennym lekiem, którego nie da się wytworzyć syntetycznie pragniemy zagwarantować, że każdy zebrany mililitr zostanie prawidłowo zabezpieczony, zbadany i wykorzystany. Współpracujemy na tym polu z Wojskowym i Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju, które będą zbiórki krwi bezpośrednio przeprowadzać.

Zbiórce towarzyszyć będą akcje profilaktyczne organizowane przez Partnera Medycznego – Scanmed Multimedis:

  • przeprowadzimy pomiary zawartości tkanki tłuszczowej i BMI
  • zmierzymy poziom glukozy i ciśnienie
  • zapoznamy studentów oraz pracowników uczelni z tematem krwiodawstwa, krwiolecznictwa i transplantologii

 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.krwiecien.pl, gdzie udostępniamy harmonogram akcji, informacje o miejscach zbiórki, organizatorach oraz partnerach projektu.

 

Źródło informacji: Scanmed Multimedis