Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

„KREWKI PIŁKARZ” – Relacja z RCKiK w Raciborzu

Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie krwiodawstwa oraz zachęcanie ludzi do oddawania krwi to cel jaki przyświeca Ogólnopolskiej Akcja Krwiodawstwa „KREWKI PIŁKARZ”, organizowanej przez Fundację Football Academy.

Jedna z takich akcji odbyła się we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 31 maja 2014 roku na Rynku w Rybniku. Pozyskano 15 litrów krwi od 34 dawców. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali piłkarskie konkursy sprawnościowe.

Serdecznie dziękujemy dawcom i organizatorom.

raciborz

Źródło informacji: RCKiK w Raciborzu