Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Komisja do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Narodowe Centrum Krwi informuje, że w dniu 5 lutego 2014 roku o godzinie 9.00 w siedzibie NCK, odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.