Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

Informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi” odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 11:30, w siedzibie Narodowego Centrum Krwi przy ul. Miodowej 1 w Warszawie.