Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Dni Honorowego Krwiodawstwa – RCKiK we Wrocławiu

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK dnia 21 listopada 2018 r., w Centrum Kongresowym Kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia Krwiodawcom odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Specjalne podziękowania oraz tytuł „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu” otrzymali też dawcy szczególnie mocno zaangażowani w działania na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa na terenie działania RCKiK we Wrocławiu. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Źródło informacji: RCKiK Wrocław