Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Archiwa kategorii: Aktualności

Podziękowania

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za współpracę w ramach ogólnopolskiego eventu promującego honorowe krwiodawstwo pn. „Trasa Czerwonej Nitki”, który odbył się w dniu 11 czerwca 2016 roku na Błoniach PGE Narodowego. To wyjątkowe wydarzenie zainaugurowało ogólnopolską kampanię społeczną pn. „Twoja krew, moje życie” realizowaną w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowanego przez ministra zdrowia.

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

Informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych w latach 2016-2020” odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godzinie 11:30.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 164 poz. 581, z późn. zm.) MINISTER ZDROWIA