Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Brązowy medal dla RCKiK w Bydgoszczy

Z okazji uroczystości 150 lecia Ochotniczego Pożarnictwa w Bydgoszczy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zostało uhonorowane brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej.

 

Źródło informacji RCKiK w Bydgoszczy

Skan medalu (pdf)