Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

„Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014”

Narodowe Centrum Krwi w ramach współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, umożliwia wylicytowanie zaszczytnego tytułu „Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014” oraz wycieczkę po Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce. Jest to już kolejna edycja projektu pn. „Ambasador Honorowego Krwiodawstwa”.

Uczestnik wycieczki będzie mógł zobaczyć jak w praktyce przebiega proces oddawania krwi, a także pozna technikę preparatyki, badania, przechowywania oraz wydawania krwi i jej składników – czyli etapy, które są dostępne wyłącznie dla wąskiej grupy osób.

„Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014” uzyska szczegółowe informacje na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, dowie się dlaczego warto oddawać krew, jakie jest jej przeznaczenie oraz będzie miał możliwość przeprowadzenia oznaczenia grupy krwi, a także wykonania badań diagnostycznych m.in. takich jak morfologia, czy badania wirusologiczne.

Ponadto „Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014”, będzie mógł honorowo oddać krew bądź jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – warunkiem jest brak przeciwwskazań medycznych do oddania krwi.

Zdobywca zaszczytnego tytułu będzie miał możliwość podzielić się swoimi odczuciami za pośrednictwem reportaży z wycieczki w RCKiK (filmy, zdjęcia, opisy z wycieczki), które zostaną zamieszczane na stronie internetowej www.twojakrew.pl.

Serdecznie zapraszamy do licytowania tytułu „Ambasador Honorowego Krwiodawstwa 2014” wraz z wycieczką do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, szczegóły akcji znajdują się na stronie internetowej: http://aukcje.wosp.org.pl/ambasador-honorowego-krwiodawstwa-2014-i910565