Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Akcja pobierania krwi w Książnicach

OSP Książnice  i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zapraszają na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 3 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Książnicach w godz. 09:00 – 13:00

Źródło informacji: RCKiK w Krakowie