Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Ogłoszenie o pracę

Dyrektor Narodowego Centrum Krwi poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Komunikacji Społecznej

„Trasa Czerwonej Nitki” – relacja z wydarzenia w Szczecinie

Czerwona Nitka zawitała do Szczecina. Tysiące osób spotkało się, żeby promować honorowe krwiodawstwo. 10 czerwca 2017 r. odbyła się ogólnopolska impreza plenerowa zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. Były koncerty Mroza i zespołu Bubliczki, dmuchańce, gry, konkursy i wiele innych atrakcji. Wszystko po to, żeby zachęcić do honorowego oddawania krwi.

Krew na urodziny Miasta – relacja z akacji pobierania krwi

23 litry krwi oddali mieszkańcy Kalisza w ramach akcji zorganizowanej wspólnie przez Polski Czerwony Krzyż i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w środę, 14 czerwca z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy na Urodziny Miasta. W Kaliszu tradycyjnym akcentem obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy jest otwarta akcja pobierania krwi organizowana od kilkunastu lat na kaliskim Głównym Rynku, która nawiązuje także do przypadającego w tym okresie Święta Miasta. W tym roku ponad 80 osób zdecydowało się na ten piękny gest, a przed ambulansem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez cały czas trwania akcji była grupa oczekujących. Ostatecznie zarejestrowano 71 osób, spośród których po przejściu badań kwalifikacyjnych krew oddało 51 osób. Pozyskało łącznie 23 litry bezcennego leku.