Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Wampiriada – 11-12.10.2016 r.

Drodzy studenci z Torunia! Nie samą nauką żyje student. Dzięki Waszemu sercu, a także zaangażowaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, jak co roku w Waszej Uczelni odbędzie się wielka akcji pobierania krwi – Wampiriada. W tym roku Wampiriada na auli UMK w Toruniu odbędzie się w dniach 11-12 października, w godz. 9-16 i będzie to pierwsza w tym roku akademickim Wampiriada na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nie może Was wtedy zabraknąć! Zmobilizujcie kolegów, koleżanki i chodźcie wspólnie oddać krew. Pokażcie wszystkim, że student jak chce to potrafi. My to wiemy i dlatego liczymy, że po raz kolejny tłumnie przyjdziecie, aby podzielić się swoją krwią z drugim człowiekiem. Zapraszamy! P.S. Pamiętajcie o dowodach osobistych i lekkim posiłku:)

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. U. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.) unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2016-2020.