KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oddali krew.

To odpowiedź Ośrodka na jej dramatyczny brak w okresie letnim. Na apel Centrum MOPR odpowiedział już po raz trzeci. Problem braku krwi w okresie wakacji jest szeroko nagłaśniany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Centrum wszelkimi sposobami stara się dotrzeć do potencjalnych dawców. W mediach pojawiają się apele o oddawanie krwi – Po raz kolejny postanowiliśmy zareagować i pomóc – mówi Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR (także będący krwiodawcą) – Krew jest potrzebna dla ratowania ludzkiego życia.

Ogłoszenie

O wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.

Zespół ENEJ Ambasadorem Promocji Honorowego Krwiodawstwa na terenie Warmii i Mazur

W dniu 16 czerwca 2015 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie gościło zespół muzyczny ENEJ, który został Ambasadorem Promocji Honorowego Krwiodawstwa na terenie Warmii i Mazur. To ogromny zaszczyt, ze jeden z najbardziej znanych zespołów muzycznych w naszym kraju obdarzył wsparciem i swoim wizerunkiem letnią kampanię promującą honorowe krwiodawstwo.