Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Zbiórka krwi w Pakości – 24.07.2016

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zaprasza serdecznie na zbiórkę krwi, która odbędzie się 24 lipca w godz. 14-17 przy Stadionie Miejskim w Pakości. Zbiórka organizowana jest w ramach Turnieju Gmin Czerwony Szlak Życia, w którym rywalizują poszczególne gminy o największą ilość oddanej krwi przez mieszkańców. Dlatego, zachęcamy mieszkańców Gminy Pakość do mobilizacji siebie, swoich znajomych i rodziny oraz do pokazania jak wielkie serca mają mieszkańcy niewielkiej gminy! Oddanie krwi na tej zbiórce to piękny i bardzo ważny gest na zakończenie trwających od 21 lipca Dni Pakości.

Akcja pobierania krwi na zaporze wodnej w Solinie – 15.07.2016

RCKiK w Rzeszowie wspólnie z Oddziałem ZEW Solina-Myczkowce oraz Polskim Radiem Rzeszów S.A zaprasza w dniu 15 lipca 2016r. w godz.9:00-12:00 na akcję pobierania krwi na zaporze wodnej w Solinie. Akcja transmitowana będzie na żywo podczas wakacyjnej audycji Radio Biwak. Każdy kto w tym dniu zgłosi się do Mobilnego Punktu Pobierania i odda krew otrzyma bezpłatny kupon na zwiedzanie zapory wodnej.
Źródło: RCKiK w Rzeszowie

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

Informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych w latach 2016-2020” odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 11:30.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 164 poz. 581, z późn. zm.)

MINISTER ZDROWIA

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:  „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”.

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”