KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadanie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” na lata 2016-2020, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 4 Regulaminu pracy komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm.), ogłasza listę ofert spełniających warunki formalne.

Ogłoszenie

Lista ofert spełniających warunki formalne oraz lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” OGŁOSZENIE 27.11.2015 kandydat RCKiK.pdf

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Poznaniu

Już w piątek, 27 listopada Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa odwiedzi stolicę Wielkopolski. Krew można będzie oddawać w gmachu głównym Uniwersytetu Ekonomicznego przy al. Niepodległości. Podczas wtorkowej akcji organizowanej we współpracy ze studentami UMCS w Lublinie zebraliśmy blisko 19 litrów krwi. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do BAHK! W Poznaniu na wszystkich, którzy zechcą podzielić się krwią czekamy w godz. 9:00 – 14:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym przy al. Niepodległości 10, w sali 111a. Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, organizowana przez Fundację PKO Banku Polskiego, aktywnie wspiera studencką Wampiriadę.

RCKiK we Wrocławiu – relacja z uroczystości okazji Dni HDK PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK dnia 24 listopada 2015 r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz szkołom i wyższym uczelniom – organizatorom akcji krwiodawstwa na Dolnym Śląsku.

Moja krew, Twoje życie. Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Lublinie.

W najbliższy wtorek, 24 listopada, Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa zawita do Lublina. Krew można będzie oddawać w domu studenckim Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Langiewicza. Podczas naszej piątkowej akcji w Białymstoku zebraliśmy ponad 70 litrów krwi. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do BAHK! Zbiórka krwi w Lublinie odbędzie się w sali klubowej Domu Studenckiego „Grześ” przy ul. Langiewicza 24, w godz. 9:00 – 13:00. Studenckie przedsięwzięcie pod hasłem Wampiriada aktywnie wspiera organizowana przez Fundację PKO Banku Polskiego, Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa – każdy, kto 24 listopada przyłączy się do niej, otrzyma upominek.