KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Ognisty Ratownik – Gorąca Krew

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi podczas kolejnej jedenastej zbiórki zorganizowanej w ramach ogólnopolskiego programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

VI Rzeszowskie Święto Transplantacji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zaprasza do honorowego oddawania krwi podczas VI Rzeszowskiego Świętą Transplantacji. W dniu 21.05.2016 r. w  godz. 13:30 – 17:00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Pobierania Krwi usytuowanego na Rzeszowskim Rynku.