Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

RCKiK w Słupsku – MOTOKROPLA w Łebie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku w dniu 19 sierpnia 2017 r. zaprasza wszystkich fanów motocykli (i nie tylko) na Bike Week Łeba.

Mobilny punkt pobierania krwi wraz z zastępami motocyklistów czekać będzie na Was od godziny 11:00 do 15:00.

Pamiętajcie: „Łączy nas krew, która ratuje życie”

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi – skierowana do punktów pobrań

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi, skierowana do punktów pobrań, została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

 • plakat,
 • broszura,
 • naklejka na drzwi „Zasłużeni Krwiodawcy obsługiwani są poza kolejnością”,
 • certyfikat udziału w kampanii „Twoja krew, moje życie”,
 • koperta na wyniki badań,
 • gadżety przypominające o akcji:
  • antystres,
  • długopis na sprężynie.

Zainteresowane placówki serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z RCKiK na terenie działalności, w celu ustalenia sposobu przekazania potrzebnych materiałów.

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi – skierowana do podmiotów leczniczych

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi, skierowana do podmiotów leczniczych, została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

 • plakat,
 • broszura dla pacjenta,
 • broszura dla lekarza,
 • naklejka na drzwi „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi obsługiwani są poza kolejnością”,
 • certyfikat udziału w kampanii „Twoja krew, moje życie”,
 • gadżety przypominające o akcji:
  • bloczek z karteczkami,
  • długopis na sprężynie.

Zainteresowane placówki serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z RCKiK na terenie działalności, w celu ustalenia przekazania potrzebnych materiałów.

Więcej informacji:

http://twojakrew.pl/index.php/2017/08/08/ogolnopolska-akcja-promujaca-honorowe-oddawanie-krwi-skierowana-do-podmiotow-leczniczych/