Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Program Zaczytani Dawcy – Oddaj krew, Odbierz książkę

Fundacja Zaczytani.org we współpracy z Narodowym Centrum Krwi serdecznie zapraszają do udziału w Programie Zaczytani Dawcy – Oddaj krew, Odbierz książkę.

Projekt jest realizowany z 21 Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Obecnie książki dotarły już do Opola, Brzegu, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Bydgoszczy, Katowic, Gdańska, Łodzi. Wkrótce Krwiodawcy z kolejnych miast będą mogli odebrać książkę w podziękowaniu za oddanie krwi i jej składników.

Program objął Honorowym Patronatem Minister Zdrowia.

program_zaczytani_dawcy

MEMORIAŁ ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W PROSZOWICACH – RELACJA

Zarząd Pierwszego Klubu Honorowych Dawców Krwi Cracovia Pasy oraz Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice informują, że na hali MOSiR w Proszowicach, ul. Parkowa 10 w dniu 18 marca br. odbył się halowy turniej piłki nożnej – Memoriał im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w kat. dorosłych i młodzieży.

RCKiK w Katowicach – relacja z akcji w Szkole Policji w Katowicach

Szkoła Policji w Katowicach jest jednostką organizacyjną Policji powołaną do prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Policji. Szkoła Policji w Katowicach została utworzona w 1999 roku. Głównym kierunkiem działalności Szkoły jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę w specyficznych warunkach dużych aglomeracji miejskich. Szkolenie oparte jest na nowoczesnych i systematycznie modyfikowanych programach.