KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

RCKiK w Kielcach – Relacja ze zbiórki krwi w Kielcach

W niedzielę 26 lipca 2015 r. w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przeprowadzona została zbiórka krwi, która cieszyła się dużym powodzeniem. W Stacjonarnym Punkcie Pobierania Krwi zorganizowanym w CTTiKGŚ  można było honorowo oddać krew. To kolejna akcja wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.