Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

100 litrów krwi na 100-lecie Niepodległości

W celu uczczenia pamięci poległych Bohaterów, walczących o „Niepodległość”, o wolność, z której jest nam dane dziś korzystać, na terenie całej Polski zorganizowane zostały akcje pobierania krwi.

Drodzy Krwiodawcy dziękujemy, że w tak wymowny sposób oddaliście hołd Żołnierzom w postaci własnej krwi. Spisaliście się znakomicie!

Ze zgłoszonych 6036 osób, krew oddało aż 4 958 Dawców – łącznie udało się pozyskać ok. 2 169 litrów krwi pełnej, 38 litrów osocza i 19 litrów płytek!

Korzystajmy z wolności, pomagajmy ratując zdrowie i życie – obyśmy nigdy nie musieli przelewać krwi w walce.

Źródło informacji: Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa