Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Ogólnopolski Turniej w Sportach Obronnych i Wałbrzyska Kropla Krwi!

W dniu 26 maja 2018 r. w Dusznikach-Zdroju  „Jamrozowa Polana” odbył się jubileuszowy – 15 Ogólnopolski Turniej dla Honorowych Dawców Krwi w Sportach Obronnych.   W Turnieju brało udział 26  trzy osobowych drużyn Krwiodawców. Zabawa była przednia, wszyscy byli bardzo zadowoleni – nie liczył się wynik, tylko dobra atmosfera i sportowa rywalizacja.

ZOSTAŃ DAWCĄ KRWI W DNIU OJCA!

23 czerwca 2018 r. (sobota) w Bolszewie, odbędzie się zbiórka krwi. Autobus będzie stał przy OSP Bolszewo w godz. 9.00-13.00  Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie wrażliwi są źródłem bezinteresownej pomocy. Oddając krew ratujesz zagrożone życie!

Ogłoszenie

o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania

„Przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi” w ramach celu szczegółowego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi” oraz podział środków finansowych,

zarezerwowanych na ww. zadanie.