Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Podsumowanie wizyty pracowników RCKiK w Bydgoszczy w przedszkolu „Pod Akacjami”

Krwiodawstwo to poważna sprawa, ale można też mówić o nim na wesoło. Tak też starają się mówić do dzieci i w ten sposób edukować przyszłych krwiodawców pracownicy RCKiK w Bydgoszczy. Dnia 19 grudnia 2016 r. odwiedzili oni wraz z Kropelką Przedszkole ,,Pod Akacjami” w bydgoskim Fordonie. Spotkanie odbyło się w grupie „Biedronek”, liczącej blisko 30 dzieci, których opiekunką jest Pani Dorota Chrzaniecka.

Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej

Informujemy, iż pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 roku o godzinie 11:30.

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 581, z późn. zm.) MINISTER ZDROWIA ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi”, którego realizacja przewidziana jest w roku 2017

Relacja z akcji edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Bierkowie

Szkoły współpracujące z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku kształtują postawy prospołeczne wśród uczniów min. poprzez promowanie honorowego krwiodawstwa. W pierwszych dwóch tygodniach 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie podczas lekcji poświęconych idei HDK dowiedzieli się min. dlaczego oddawanie krwi jest ważne i kto może to robić.