Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Ogłoszenie

Na podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. U. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.) unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w latach 2017-2020.

Życzenia Dyrektora Narodowego Centrum Krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzimy w dniach 22-26 listopada,
składam serdeczne podziękowania za wielki dar serca – bezinteresowne ofiarowanie własnej krwi.
Krew jest najcenniejszym darem jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia, a także życia ciężko chorych oraz pomoc ofiarom wypadków.

Wasza szlachetna postawa oraz działania na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa są wzorem do naśladowania. Dlatego, z całego serca dziękuję za zaangażowanie,
za oddaną krew oraz wkład w szerzenie idei honorowego krwiodawstwa.

Jednocześnie życzę dużo zdrowia, a także wielu sukcesów i szczęścia w życiu osobistym oraz zawodowym. Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”.

Życzenia (PDF)

Ogłoszenie

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadanie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 6 Regulaminu pracy komisji konkursowej,