Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Zbiórka krwi w Rzeszowie – 4 lipca 2016 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Kino Helios  serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na kolejną zbiórkę krwi. Zbiórka odbędzie się 4 lipca 2016r. w godz. od 9.00 do 13.00  przy Kinie Helios na ulicy Powstańców Warszawy 14 w Rzeszowie.

RCKiK Wałbrzych – Światowy Dzień Krwiodawcy

W dniu 16 czerwca 2016r. odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w RCKiK w Wałbrzychu. Na uroczystości zostały wręczone medale i dyplomy osobom z największym litrażem oddanej krwi, a także odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Wśród obecnych na uroczystości była wyjątkowa Rodzina – 14 osobowa, która regularnie oddaje krew. Uroczystość uświetnili młodzi artyści, którzy pięknie zagrali na instrumentach dla przybyłych gości. Dziękujemy wszystkim za obecność oraz życzymy wszystkich Honorowym Dawcom Krwi dużo zdrowia, uśmiechu i samych słonecznych dni.

Relacja z „Gryfnego biegu kolorów” w Katowicach

W sobotę 18 czerwca br. w Parku Śląskim w ramach Festiwalu Kolorów odbył się „Gryfny Bieg Kolorów”. Uczestnicy biegu  w poszczególnych strefach kolorów oznaczani byli barwnikami – kolorami Holi (impreza ma swoje korzenie sięgające dalekich Indii). Już po raz trzeci w strefie koloru czerwonego promowaliśmy honorowe krwiodawstwo i kolorowaliśmy uczestników biegu na czerwono.