Komunikat

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Ogłoszenie

o zmianie terminu składania ofert w konkursie ofert na realizację  programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015- 2020”  w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I , który został ogłoszony w dniu 10.04.2017 r.

Akcja oddawania krwi – Plac Marka w Poznaniu, 28.04. – 30.04.2017 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim konwencie miłośników fantastyki Pyrkon. Zespół RCKiK będzie czekał na wszystkich chętnych do oddania krwi na MTP (Plac Marka) od piątku 28.04 do niedzieli 30.04 w godz. 10-17. Przypominamy o zjedzeniu śniadania, nawodnieniu się i oczywiście zabraniu dowodu/paszportu/prawa jazdy! Uwaga! Na imprezę obowiązują bilety wstępu! RCKiK nie zapewnia wejściówek dla osób nie biorących udziału w festiwalu!

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 b w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

MINISTER ZDROWIA

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:  „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” w części dotyczącej szkoleń z krwiolecznictwa, standardu pracy komitetu transfuzjologicznego i platformy e-learnigowej, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2020