KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Ogólnopolska zbiórka krwi na Stadionie Narodowym – 4 lipca 2015 r.

W najbliższą sobotę 4 lipca, w godzinach od 9:00 do 18:00, na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie można oddać krew i jej składniki.

Zbiórkę krwi przeprowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu oraz Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

OGŁOSZENIE

O wyborze realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury kandydata na dawcę krwi” – szkolenie personelu zaangażowanego w obsługę krwiodawców w roku 2015.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oddali krew.

To odpowiedź Ośrodka na jej dramatyczny brak w okresie letnim. Na apel Centrum MOPR odpowiedział już po raz trzeci. Problem braku krwi w okresie wakacji jest szeroko nagłaśniany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Centrum wszelkimi sposobami stara się dotrzeć do potencjalnych dawców. W mediach pojawiają się apele o oddawanie krwi – Po raz kolejny postanowiliśmy zareagować i pomóc – mówi Klaudiusz Dyjas, Dyrektor MOPR (także będący krwiodawcą) – Krew jest potrzebna dla ratowania ludzkiego życia.